VIVA

Potrącenie zwierzęcia – co robić, kiedy potrącimy zwierzę?

Szczególnie latem zdarza się nam dużo podróżować. Potrącenie zwierzęcia może zdarzyć się każdemu z nas! Co wtedy robić?

Potrącenie zwierzęcia to jeden z problemów poruszanych w ustawy o ochronie zwierząt z 1997 roku. Dokładniej dotyczy go art. 25, który mówi: „Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb (…)”

Jakie są obowiązki kierowcy w przypadku potrącenia zwierzęcia?

Wypadek, w wyniku którego zostaje potrącone zwierzę może zdarzyć się nawet mimo ostrożnej jazdy! Warto jednak pamiętać, że tak samo jak w przypadku potrącenia człowieka, czy uszkodzenia innego pojazdu, na kierowcy spoczywa obowiązek zachowania się w takiej sytuacji w sposób odpowiedzialny. Jeśli już dojdzie do takiego zdarzenia, obowiązkiem kierowcy jest udzielenie potrąconemu zwierzęciu niezbędnej pomocy.

„Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb (…)” Niezawiadomienie właściwych służb jest wykroczeniem zagrożonym karą do 5000 PLN.

Oczywiście, może zdarzyć się tak, że w przypadku potrącenia zwierzęcia udzielenie mu pomocy jest trudne lub niemożliwe. Kierowca zwyczajnie może nie znać się na zwierzętach i nie umieć tej pomocy udzielić, albo zwierzę może w wyniku strachu lub szoku nie dawać sobie pomóc. W takim przypadku absolutnym minimum jakiego kierowca musi dopełnić jest zawiadomienie o potrąceniu zwierzęcia właściwych służb. Chodzi tu o Policję, straż miejską, lub po prostu wykonanie telefonu pod numer alarmowy 112. Niedopełnienie choćby tego obowiązku jest wykroczeniem zagrożonym karą do 5000 PLN.

A co, jeśli jestem jedynie świadkiem potrącenia zwierzęcia?

Zdarza się, że jesteśmy świadkami wypadku z udziałem zwierzęcia. Kiedy widzimy, że kierujący pojazdem po potrąceniu zwierzęcia nie zatrzymał się, aby udzielić poszkodowanemu zwierzęciu pomocy. Co wtedy robić? Postarajmy się zapamiętać numery rejestracyjne pojazdu i sprawdzić, czy zwierzę żyje i w miarę możliwości udzielić mu pomocy! Kiedy zwierzę dostanie pomoc, możemy myśleć o złożeniu na Policję zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez kierowcę.

Pamiętajmy, że samo potrącenie zwierzęcia jest wypadkiem i nikt nie będzie karał kierowcy za nieumyślne potrącenie zwierzęcia. Karze podlega nieudzielenie pomocy potrąconemu zwierzęciu!

Viva! Interwencje

Skip to content