VIVA

RAPORT O STANIE ŚWIATA 2004

Z okazji trzydziestej rocznicy założenia Worldwatch Institute, specjalne wydanie "Raportu o Stanie Świata" przedstawia sposób w jaki konsumujemy, dlaczego konsumujemy i jaki wpływ mają nasze wybory konsumpcyjne na naszą planetę i na innych ludzi. Od fabrycznie hodowanych kurczaków, poprzez wyrąb starych drzew, aż po zżerające benzynę samochody, wiele rzeczy, które kupujemy wspiera destruktywny przemysł. Lecz przedsiębiorstwa, rządy i zaniepokojeni obywatele mogą okiełznać tę samą siłę nabywczą, aby stworzyć rynki dla mniej szkodliwych produktów takich jak żywność "fair trade" (żywność, za którą rolnicy otrzymali godziwą zapłatę), czysta energia lub pojazdy z ogniwem paliwowym.
<br /><br />
Całość raportu:
<a href="http://www.raport.org.pl/download.php" target="_blank">www.raport.org.pl/download.php</a>

Strona o Worldwatch Institute:
<a href="http://www.raport.org.pl/worldwatch.php" target="_blank">www.raport.org.pl/worldwatch.php</a>

Skip to content