VIVA

Sprawozdanie zbiórka publiczna Lublin

Fundacja „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!” mieszcząca się w Warszawie, przy ul. Kawęczyńskiej 16/lok 42a, w oparciu o decyzję z dn. 5 września 2011 r. Prezydenta Miasta Lublina przeprowadziła w dn. 2 października 2011 r. zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie leczenia oraz sterylizację zwierząt uratowanych w interwencjach i przebywających pod opieką Fundacji oraz na zakup niezbędnych artykułów do ich utrzymania, sterylizację kotów wolnożyjących w schroniskach na terenie kraju.
<br />SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
PROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ VIVA!

Fundacja &#8222;Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt &#8211; Viva!&#8221; mieszcząca się w Warszawie, przy ul. Kawęczyńskiej 16/lok 42a, w oparciu o decyzję z dn. 5 września 2011 r. Prezydenta Miasta Lublina przeprowadziła w dn. 2 października 2011 r. zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie:
&#61485; Leczenie oraz sterylizację zwierząt uratowanych w interwencjach i przebywających pod opieką ww. Fundacji oraz na zakup niezbędnych artykułów do ich utrzymania, sterylizację kotów wolnożyjących w schroniskach na terenie kraju.

W następujących formach:
&#61485; Zbiórki dobrowolnych ofiar do zaplombowanych puszek kwestarskich

Komisyjne otwarcie puszek kwestarskich nastąpiło w dniu 02.10.2011 r. co potwierdza protokół.

W wyniku zbierania dobrowolnych datków do puszek kwestarskich pozyskano kwotę 946,28 zł. Środki zostały przeznaczone na pomoc dla zwierząt przebywających pod opieką Fundacji.

Fundacja poniosła koszty związane z organizacją zbiórki – wyniosły 10,10 zł i zostały przeznaczone na wydruk plakatów informacyjnych o prowadzonej zbiórce na rzecz zwierząt. Zebrane środki przekazano na pomoc dla zwierząt &#8211; kwotę 936,18 zł przekazano &#8211; na konto Fundacji. Środki po zakończeniu zbiórki zostały wydatkowane na pomoc zwierzętom.

Rozliczenie środków ze zbiórki publicznej z dn. 02.10.2011
(zebrana kwota – 946,28 zł)

f-ra: 0177/2011 z 30.09.2011 na kwotę 13,50 zł, ze zbiórki 10,10 zł wydruk plakatów informacyjnych o prowadzonej zbiórce na rzecz zwierząt, 3,40 zapłacono ze środków własnych Fundacji

przekazano na konto Fundacji z przeznaczeniem na zwierzęta 936,18 zł

wydatkowano:
f-ra 23/2011,z 06.10.2011, kwota 37,00 zł, usługa weterynaryjna – leczenie kotów wolnożyjących;
f-ra F/000065/11, z 31.10.2011, kwota 290,00 zł, usługa weterynaryjna – leczenie kotów wolnożyjących;
f-ra 2/LIS/11/2011, z 09.11.2011, kwota 158,00 zł, usługa weterynaryjna – leczenie kotów wolnożyjących;
f-ra 1/LIS/11/2011 z 09.11.2011, kwota 61,00 zł, usługa weterynaryjna – leczenie kotów wolnożyjących;
f-ra 01/11, z 4.11.2011, kwota 162,00 zł , usługa weterynaryjna – leczenie kotów wolnożyjących;
f-ra 308401, z 26.11.2011, kwota 24,57 zł, artykuły dla zwierząt bezdomych przebywających w domu tymczasowym
f-ra F/044084/11, z dn. 19.12.2011, kwota 217,97 zł, ze środków zbiórki 203,61 zł, Karma dla zwierząt bezdomnych i wolnożyjących przebywających pod opieką wolontariuszy.

Ogłoszenie o wynikach zbiórki zostało opublikowane na stronie Fundacji (www.viva.org.pl) oraz portalu Wybierz Miśka (www.wybierzmiska.pl).

Sprawozdanie uzupełnione 02.02.2012 r.

<br />

Skip to content