VIVA

Warszawa – spotkanie Europejskiej Koalicji na rzecz Zakończenia Eksperymentów na Zwierzętach (ECEAE)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W związku z tym, że Polska przewodniczy Unii Europejskiej, Europejska Koalicja na rzecz Zakończenia Eksperymentów na Zwierzętach (ECEAE) zbierze się po raz pierwszy w naszym kraju. Z tej okazji 27.10.2011 o godzinie 13:00 (w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, sala 159) zostanie zorganizowana konferencja prasowa, w której udział weźmie, poza delegatami koalicji Agata Buzek – aktorka, która wspiera od lat ochronę zwierząt w Polsce. <br />Koalicja została założona w 1990 r. przez europejskie organizacje i obecnie skupia 16 fundacji i stowarzyszeń z całej Europy. Jej celem są działania na rzecz zakazu testowania na zwierzętach. Zajmuje się wszystkimi zagadnieniami związanymi z testowaniem oraz wykorzystywaniem zwierząt w laboratoriach. ECEAE łączy wiedzę ekspercką i doświadczenie największych europejskich organizacji. Współpracuje z członkami Parlamentu Europejskiego i urzędnikami w celu podniesienia rangi problemu wykorzystywania zwierząt w laboratoriach. Prowadzi kampanie na rzecz humanitarnego i nowoczesnego ustawodawstwa oraz pracuje z firmami, by zachęcić je do zrezygnowania z okrutnych metod. Koalicjanci dowodzą, że eksperymentowanie na zwierzętach jest nie tylko nieetyczne, ale również naukowo niewiarygodne oraz, że są bardziej efektywne metody alternatywne. ECEAE jest przeciwne wszelkim eksperymentom i stosuje pokojowe metody osiągając pozytywny efekt poprzez profesjonalne podejście.

Koalicja spotka się w Warszawie by przedyskutować najnowsze odkrycia dotyczące testowania na zwierzętach w Europie. Jednym z głównych tematów będzie kwestia utrzymania terminu, wyznaczonego na 2013 r., wejścia w życie zakazu obrotu kosmetykami testowanymi na zwierzętach. Odbędzie się również dyskusja nad rozszerzeniem koalicji o organizacje z nowych krajów, takich jak Litwa, Malta, Słowenia czy Polska, którą od niedawna w Koalicji reprezentuje Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!

ECEAE zbiera podpisy pod elektroniczną petycją dotycząca utrzymania zakazu obrotu kosmetykami testowanymi na zwierzętach. Zachęcamy polskich obywateli do podpisywania:
http://www.nocruelcosmetics.org/sign_up.php?lang=poland

Dodatkowe informacje i kontakt dla mediów, które chciałyby zając się szerzej tematem testowania na zwierzętach korzystając z obecności ekspertów:
Cezary Wyszyński – cezary@viva.org.pl 0502279920
<br><br /><a href="http://www.nocruelcosmetics.org/sign_up.php?lang=poland" target="_blank">www.nocruelcosmetics.org/sign_up.php?lang=poland</a>
<br>