VIVA

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w Lesznie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fundacja &#8222;Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt &#8211; Viva!&#8221; mieszcząca się w Warszawie, przy ul. Koprnika 6/8, w oparciu o decyzję nr 18/2009 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.02.2009 r. przeprowadziła w okresie od 6 marca do 03 kwietnia 2009r. w Lesznie zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem zebranych środków i darów rzeczowych dla zwierząt bezdomnych i wolnożyjących, przez zakup żywności, transporterów, sfinansowanie opieki w tym weterynaryjnej, nad zwierzętami oraz pokrycie kosztów druku i dystrybucji materiałów informujących o prawach zwierząt.<br />Zbiórki przeprowadzono:
06-10.03.2009 r. w Lesznie na terenie Gimnazjum nr 8 w Lesznie
09-10.03.2009 r. w Lesznie na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie
03.04.2009 r. w Lesznie na terenie CH Nasze Leszno

Po każdej zbiórce nastąpiło komisyjne otwarcie puszek, co potwierdzają protokoły.

W wyniku zbierania dobrowolnych datków do puszek kwestarskich pozyskano kwotę 346,27 zł. Środki zostały przeznaczone na leczenie zwierząt &#8211; leczenie koni wykupionych z rzezi.

Fundacja nie poniosła kosztów związanych ze zbiórką. Zebrane środki przekazano na pomoc dla zwierząt – wydatkowano w całości zgodnie z rachunkami i fakturami.

Jednocześnie informujemy, iż Fundacja nie prowadziła zbiórki publicznej opartej na dobrowolnych wpłatach na konto bankowe o numerze Bank Bise I/O Warszawa 06 1370 1109 0000 1706 4838 7301 oraz nie przeprowadzała zbiórek do skarbon stacjonarnych oraz zbiórek darów rzeczowych. Kwoty tych pozycji:
&#61607; dobrowolne wpłaty na konto &#8211; 0 zł
&#61607; zbiórki dobrowolnych datków do skarbon stacjonarnych &#8211; 0 zł
&#61607; wartość zbiórki darów rzeczowych &#8211; 0 zł

Ogłoszenie o wynikach zbiórki zostało opublikowane na stronie Fundacji (www.viva.org.pl) oraz portalu ngo.pl (www.ngo.pl – ogłoszenia/komunikaty).

<br />