VIVA

Sprawy zwierząt bliskie Stolicy – Tydzień Warszawskich Organizacji Pozarządowych

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań poświęconych prawom zwierząt w m.st. Warszawie oraz zapoznania się z działalnością warszawskich organizacji pozarządowych! Organizatorem części przedsięwzięć jest m.in. Fundacja VIVA.
W pierwszym tygodniu czerwca (01-07.06.2009 r.) odbędzie się cykl spotkań, na które zapraszamy wszystkie osoby, którym nie jest obcy los zwierząt!<br />Do udziału w naszych spotkaniach zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy, w szczególności grupy społeczne odpowiedzialne za kształtowanie postaw szacunku wobec zwierząt, młodzież zainteresowana działalnością społeczną, wolontariuszy i wszystkich miłośników zwierząt. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Na prowadzonych spotkaniach zaprezentowane zostaną programy i działalność organizacji pro-zwierzęcych, pokażemy dobre praktyki realizowane w lokalnych środowiskach działania, przedstawimy materiały i będziemy zachęcać do korzystania z doświadczenia i programów tworzonych przez organizacje pozarządowe, będziemy prezentować możliwości wolontariatu.

Spotkania odbywać się będą w formie prezentacji i paneli dyskusyjnych dla trzech grup: nauczycieli, młodzieży, oraz przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

<b>ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA:

&#8222;Edukacja i zwierzęta&#8221;
02.06.2009 r. godz. 15.00 &#8211; 18.00,
Kawiarnia Nowy Świat, ul. Nowy Świat 63</b>

Pierwsze spotkanie pod hasłem &#8222;Edukacja i zwierzęta&#8221; przeznaczona jest dla nauczycieli i wychowawców, którzy w ramach prowadzonych w szkole zajęć chcieliby poruszyć z uczniami tematy kształtujące postawy szacunku wobec zwierząt.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną programy edukacyjne o tematyce pro zwierzęcej realizowane przez organizacje pozarządowe oraz materiały do wykorzystania na lekcjach prowadzonych przez nauczycieli.

Program:
&#8226; Prezentacja multimedialna działań organizacji i tworzonych programów edukacyjnych &#8211; programy realizowane w ramach dotacji UM oraz tworzonych w organizacjach.
&#8226; Prezentacja dobrych praktyk &#8211; panel &#8211; zaproszenie nauczycieli współpracujących z organizacjami, którzy zaprezentują swoje doświadczenia ze współpracy i korzystania z programów/materiałów tworzonych przez ngo
&#8226; Dyskusja z uczestnikami &#8211; zebranie uwag i wniosków do współpracy na przyszłość
&#8226; Podsumowanie &#8211; wręczenie uczestnikom &#8222;pakietów edukacyjnych&#8221; &#8211; teczek zawierających materiały opracowane przez warszawskie ngo
&#8226; Dla zainteresowanych Anna Afanasjew ze Stowarzyszenia na rzecz Odpowiedzialnej Opieki nad Zwierzętami Domowymi przeprowadzi szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych &#8222;Zwierzęta nasi Przyjaciele&#8221;, będące częścią ogólnopolskiego programu edukacyjnego pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezydenta Warszawy (możliwość uzyskania zaświadczenia wzięcia udziału w szkoleniu).

Koordynator: Małgorzata Konca, Fundacja CANIS, e-mail: gosiakam@o2.pl, tel. 603 338 928

<b>&#8222;Wolontariat na rzecz zwierząt&#8221;
03.06.2009 r. godz. 15.00 &#8211; 18.00,
Kawiarnia Nowy Świat, ul. Nowy Świat 63</b>

&#8226; Kochasz zwierzęta?
&#8226; Chcesz im pomagać?
&#8226; Nie wiesz gdzie i jak możesz pomóc czworonogom?
&#8226; Chcesz zostać wolontariuszem?
&#8226; Chcesz poznać ludzi, którzy oddali swoje serce braciom mniejszym?

Zapraszamy uczniów i młodzież szkolną, a w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych, na spotkanie podczas którego zaprezentujemy programy współpracy z wolontariuszami i formy wolontariatu realizowane przez organizacje pozarządowe.
Na spotkanie zapraszamy szczególnie uczniów szkół średnich (przedstawili samorządów szkolnych, osoby które kochają zwierzęta, wolontariuszy już współpracujący z organizacjami) oraz wychowawców.

Program:
&#8226; Prezentacja multimedialna form współpracy z wolontariuszami, różne formy pomocy organizacjom i zaangażowania młodzieży (prezentacja programów realizowanych w ramach dotacji UM oraz doświadczenia organizacji, korzyści z wolontariatu)
&#8226; Spotkanie z wolontariuszami współpracującymi z organizacjami, którzy zaprezentują swoje doświadczenia ze współpracy z organizacjami i postarają się zachęcić do aktywności inne młode osoby
&#8226; Dyskusja z uczestnikami &#8211; zebranie uwag i wniosków do współpracy na przyszłość
&#8226; Podsumowanie &#8211; wręczenie uczestnikom &#8222;pakietów dla wolontariuszy&#8221; &#8211; teczek zawierających informacje o warszawskich organizacjach pozarządowych i ich współpracy z wolontariuszami

Więcej informacji: Anna Szapczyńska, Fundacja VIVA!, e-mail: anna@viva.org.pl, tel. 512 259 649

<b>&#8222;Zwierzę na moim podwórku&#8221;
04.06.2009 r.
godz. 12.00 &#8211; 15.00 – Spółdzielnie Mieszkaniowe
godz. 15.00 &#8211; 18.00 – Wspólnoty Mieszkaniowe
Kawiarnia Nowy Świat, ul. Nowy Świat 63</b>

Spotkania dla przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (administratorów, członków zarządów wspólnot itp.), podczas którego zaprezentowane zostaną działania na rzecz zwierząt wolnożyjących i współpracę z przedstawicielami mieszkańców w celu zapewnienia jak najlepszego współegzystowania zwierząt i ludzi na wspólnym terenie.
Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli firm administrujących, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Program:
&#8226; Prawa Zwierząt a obowiązki lokatorów oraz wspólnot mieszkaniowych.
&#8226; Zwierzęta na moim podwórku &#8211; problemy i regulacje dotyczące zwierząt wolnożyjących (kotów), zwierząt domowych, oraz innych zwierząt występujących na osiedlach mieszkaniowych.
&#8226; Prezentacja multimedialna działań organizacji i tworzonych programów opieki nad zwierzętami wolnożyjącymi &#8211; programy realizowane w ramach dotacji UM oraz realizowanych w organizacjach
&#8226; Prezentacja dobrych praktyk &#8211; prezentacja multimedialna &#8211; przedstawienie dobrych praktyk, ze stosowanych rozwiązań wypracowanych wspólnie przez administracje i organizacje w celu opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi
&#8226; Dyskusja z uczestnikami &#8211; zebranie uwag i wniosków do współpracy na przyszłość
&#8226; Podsumowanie &#8211; wręczenie uczestnikom &#8222;pakietów informacyjnych&#8221; &#8211; teczek zawierających materiały, informacje o przepisach regulujących sprawy zwierząt wolno żyjących oraz informacje o organizacjach zajmujących się realizacją programów dotyczących opieki nad tymi zwierzętami.

Koordynator: Monika Nowicka, TOZ, e-mail: nowisia@o2.pl , tel. 697 729 833

<b>Zapraszamy również do stoiska informacyjnego:
&#8222;Zwierzęta też mają głos &#8211; porozmawiaj w ich imieniu&#8221;
01-07.06.2009 r. &#8211; godz. 15.00 &#8211; 19.00
Księgarnio-kawiarnia Tarabuk, ul. ul. Browarna 6</b>

Codziennie w Tygodniu Warszawskich Organizacji Pozarządowych zapraszamy na stoisko informacyjne dotyczące organizacji pro-zwierzęcych z m.st. Warszawy otwarte dla wszystkich mieszkańców, zainteresowanych tematyką zwierząt, pomocy organizacjom itp. Na stoisku dostępne będą różnego rodzaju materiały informacyjne, porady i udzielanie informacji dotyczących programów ds. zwierząt.

Stoisko ma na celu informowanie i zbieranie wiadomości o problemach zwierząt na terenie m. st. Warszawy. Zapraszamy do wpisania się do księgi &#8222;Łamanie praw zwierząt&#8221;, w której każda osoba będzie mogła wyrazić swoje zdanie o sytuacji i losie zwierząt w Stolicy, będzie można również podzielić się i znaleźć informacje, które pomogą rozwiązać problemy z własnego podwórka. Prosimy również o podpisanie dostępnej na stoisku petycji dotyczącej stworzenia drugiego nowego schroniska dla zwierząt na terenie Warszawy.

Więcej informacji: e-mail: Iwona Kosowska, Stowarzyszenie Pomocy Królikom, spk@kroliki.net , tel. 022 22 60 179.

***
Inicjatywy związane z obecnością zwierząt i działaniami na ich rzecz organizowane są w ramach Dni Warszawskich Organizacji Pozarządowych organizowanych przez Forum Dialogu Społecznego oraz Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Dni mają być świętem sektora pozarządowego i wszystkich osób angażujących się w życie społeczne Miasta, także grup nieformalnych, sąsiedzkich, samopomocowych, wolontariuszy, mieszkańców &#8222;niezorganizowanych&#8221;. Honorowy Patronat nad DWOP objęła Prezydent m. st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W ramach projektu &#8222;Kawiarnie obywatelskie" odbędzie się cykl kilkudziesięciu spotkań dotyczących miejskiego aktywizmu i prezentujących działalność warszawskich organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Oprócz informowania o działalności uczestniczących w projekcie stowarzyszeń, spotkania będą miały również funkcję edukacyjną, dotyczącą takich obszarów jak: ekologia, zdrowy tryb życia, przeciwdziałanie dyskryminacji, mechanizmy działania społeczeństwa obywatelskiego, historia Warszawy.

<br /><a href="http://www.dwop.pl/" target="_blank">www.dwop.pl/</a>

Skip to content