VIVA

STOP ubojowi koni!

STOP ubojowi koni! Rusza Europejska Inicjatywa Obywatelska, mająca na celu wprowadzenie zakazu zabijania koni na mięso w Unii Europejskiej. Najbliższy rok będzie decydujący dla życia tych zwierząt. Nasze numery PESEL mają tu niesamowitą moc!

To już dziś! Ruszyła Europejska Inicjatywa Obywatelska „End The Horse Slaughter Age” (STOP ubojowi koni). Mamy rok na jej zebranie miliona podpisów w całej Europie. Jeśli się uda – Komisja Europejska będzie musiała zająć się postulatem zakazu zabijania koni na mięso. 

Czym jest Europejska Inicjatywa Obywatelska?

ECI to mechanizm, za pomocą którego obywatele UE mogą wezwać Komisję Europejską do zaproponowania nowego ustawodawstwa w określonej sprawie. Aby Komisja musiała rozważyć tę inicjatywę, trzeba zebrać poparcie w formie podpisów co najmniej 1 miliona obywateli UE z minimum 7 państw. Przykładowo dla Polski minimalna liczba podpisów wynosi 36 660, Niemiec – 67 680, Grecji, Czech czy Portugali – 14 805 podpisów. W przeciwieństwie do zwykłej petycji inicjatywa obywatelska jest skierowana bezpośrednio do Komisji. I może w związku z tym doprowadzić do zmian w prawodawstwie unijnym. 

Inicjatywa “End The Horse Slaughter Age” (STOP ubojowi koni) wzywa Komisję do wprowadzenia zakazu zabijania koni na mięso. Dotyczy nie tylko koni, ale wszystkich innych koniowatych. Jej celem jest także wyznaczenie odpowiednich standardów utrzymania koni. Dzięki nim zwierzęta te będą mogły realizować swoje potrzeby gatunkowe. Mają one je chronić przed bólem i cierpieniem. Postuluje również wprowadzenie zakazu długodystansowego transportu koni na rzeź. Oraz przepisów chroniących te zwierzęta przed zmuszaniem ich do nadmiernej pracy lub ciężkich treningów. Jeśli uda się zebrać wymaganą przepisami liczbę podpisów – Komisja będzie zobligowana do jej rozpoznania w ciągu 6 miesięcy od zakończenia weryfikacji podpisów. 

Twój PESEL ma moc!

Przepisy o Europejskiej Inicjatywie Ustawodawczej (ECI) wymagają, aby każdy sygnatariusz/sygnatariuszka podał/a swój numer PESEL. Jest on niezbędny, aby zweryfikować i potwierdzić podpis oraz wiek osoby podpisującej. System Komisji, wykorzystywany do zbierania deklaracji poparcia, zapewnia użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa. Obejmuje on szyfrowanie danych i jest zgodny z zasadami UE dotyczącymi bezpieczeństwa systemów komunikacyjno-informacyjnych

Należy tu zaznaczyć, że podpisy zbierane elektronicznie są gromadzone jedynie przez Komisję i państwa członkowskie. Trafiają do specjalnie do tego celu przygotowanego systemu. Podpisy zbierane są też w wersji papierowej przez organizacje społeczne podczas różnych akcji. Te, zgodnie z przepisami, są przechowywane w bezpieczny sposób. A następnie są przekazywane odpowiednim organom państwowym do weryfikacji. Nigdy też nie są przetwarzane przez te organizacje. Weryfikacją podpisów zajmują się urzędnicy, którzy weryfikują te dane w bezpieczny sposób. Czyli nasz PESEL trafia do organów, które już nim dysponują. I dzięki temu mogą zweryfikować, czy dane są prawdziwe i poprawne. 

Każdy, kto chce poprzeć Europejską Inicjatywę Obywatelską STOP ubojowi koni może swobodnie zadecydować jak ją podpisać. Poparcie można przekazać bezpośrednio przez zabezpieczony system na stronie internetowej. Albo – złożyć swój podpis na papierze, który organizacje społeczne przedłożą później odpowiednim organom. 

Czy ECI działa?

Europejska Inicjatywa Obywatelska działa, jeśli tylko organizatorom uda się zebrać wymaganą liczbę podpisów. Jak dotąd 9 inicjatyw ze 100 zarejestrowanych osiągnęło wymaganą liczbę podpisów. 

Milion zweryfikowanych podpisów obywatelek i obywateli UE osiągnęły ECI: 

  • „Right2Water – Woda jest prawem człowieka”, 
  • „Jeden z nas”, 
  • „Stop wiwisekcji”, 
  • „Zakaz stosowania glifosatu”, 
  • „Minority SafePack”, 
  • „Koniec epoki klatkowej”, 
  • „Ratujmy pszczoły i rolników!”, 
  • „Nie dla obcinania płetw rekinom i handlu nimi” 
  • oraz „Za kosmetykami bez okrucieństwa wobec zwierząt”. 

Wszystkie zostały przedłożone Komisji, a Parlament Europejski zorganizował wysłuchania z udziałem przedstawicieli inicjatyw. Komisja udzieliła odpowiedzi na inicjatywy, przedstawiając swoje konkluzje prawne i polityczne. Obecnie trwa weryfikacja podpisów pod ECI „End the Cage Age – Koniec Epoki Klatkowej” i „Europa Bez Futer”. 

W przypadku „Right2Water – Woda jest prawem człowieka” chodziło o wdrożenie przepisów, zapewniających wszystkim obywatelom dostęp do wody i kanalizacji. Dzięki temu w życie weszła europejska dyrektywa w sprawie jakości wody pitnej, która zaostrzyła przepisy i wprowadziła m.in. ocenę ryzyka. 

Jak można się podpisać pod inicjatywą STOP ubojowi koni?

W Polsce w zbieranie podpisów pod inicjatywą STOP ubojowi koni zangażowała się Fundacja Viva!, która od lat zajmuje się ratowaniem koni i walką o wprowadzenie krajowego zakazu zabijania koni nas mięso. Strona stopubojowikoni.pl odpowiada na wszystkie pytania, dotyczące inicjatywy. I przekierowuje do miejsca, w którym można bezpiecznie podpisać Europejską Inicjatywę Obywatelską o wprowadzenie zakazu zabijania koni na mięso. Na podpisywanie petycji mamy czas do 20 września 2024 roku. 

Skip to content