VIVA

Rekrutacja do walki o zwierzęta w laboratoriach

Rekrutacja do walki o zwierzęta w laboratoriach! Poszukujemy osób chcących aktywnie działać w zakresie ochrony zwierząt wykorzystywanych do doświadczeń w lokalnych komisjach etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach.

Rekrutacja do walki o zwierzęta w laboratoriach

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach rozpoczynamy nabór osób, które zgłosimy do działania w komisjach z puli organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. W obecnej kadencji, dzięki działaniom osób w komisjach udało się zatrzymać wiele testów na zwierzętach, które nie miały sensu. Były wśród nich doświadczenia dotyczące wpływu diety na schorzenia jajników, testy przeciwzapalnego działania aronii i wiele innych. Nasza rekrutacja do walki o zwierzęta w laboratoriach ma wyłonić osoby, które będą zdeterminowane do działania w tym obszarze!

Kogo szukamy?

 • osób z Bydgoszczy, Krakowa, Katowic, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Warszawy i Wrocławia
 • zdeterminowanych do pracy na rzecz zwierząt w obciążających psychicznie warunkach,
 • odpornych na presję czasu,
 • posiadających solidnie ugruntowany system wartości w zakresie podmiotowości zwierząt,
 • ze znajomością  j. angielskiego,
 • interesujących się tematyką związaną z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych oraz alternatywami do doświadczeń na zwierzętach,
 • posiadających wyższe wykształcenie w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych, w szczególności z zakresu filozofii, etyki lub prawa,
 • posiadających wyższe wykształcenie na kierunku biologicznym, chemicznym farmaceutycznym, medycznym, rolniczym lub weterynaryjnym. W tym z naukowym stopniem doktora (ale nie jest on warunkiem koniecznym),
 • zoopsychologów, specjalistów z zakresu dobrostanu zwierząt oraz techników weterynarii
 • aktywistów organizacji ochrony zwierząt, posiadających doświadczenie w zakresie samodzielnego prowadzenia spraw w zakresie ochrony zwierząt,
 • osób pracujących naukowo, które nie prowadzą testów na zwierzętach.

Osobom, które zdecydują się działać na rzecz zwierząt w lokalnych komisjach etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach (LKE) oferujemy udział w szkoleniach. Zarówno teoretycznych, jak i praktycznych! Szkolenia będą obejmowały ocenę wniosków o wydanie zgody na doświadczenia na zwierzętach, które są składane do LKE. Po nominacji na członkinię/członka lokalnej komisji etycznej oferujemy wsparcie merytoryczne doświadczonych specjalistów z zakresu prawa, etyki oraz alternatyw do testów na zwierzętach.


Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres: arleta@viva.org.pl

Skip to content