VIVA

The National Animal Rights Day – akcja w Łodzi

NARD czyli The National Animal Rights Day – Poland to wydarzenie obchodzone co roku na całym świecie.

5 czerwca w 105 miastach na 6 kontynentach aktywiści i aktywistki stanęli na ulicach z portretami zwierząt. Celem było zwrócenie uwagi na problem praw zwierząt i na gigantyczną skalę ich wykorzystywania. Cieszymy się że mogliśmy być częścią akcji w Łodzi.

Fot. Tomek Ogrodowczyk

Ceremonię upamiętniająca miliardy zwierząt, które co roku giną z rąk ludzkich zakończyło odczytanie Deklaracji Praw Zwierząt.

Od zarania ludzkości istnieje grupa tak uporczywie krzywdzona i spychana na margines, że jej cierpienie wrosło w nasze codzienne życie. Gdyby zwierzęta mogły mówić swobodnie, chóry ich krzyków zagłuszyłyby każdy inny dźwięk na świecie. Wszyscy jesteśmy zwierzętami. Wszyscy jesteśmy żyjącymi, oddychającymi istotami, które dzielą między sobą tę samą Ziemię. Wszyscy odczuwamy ból i cierpimy, gdy jesteśmy ranni lub pozbawiani naszego życia, naszych rodzin, naszej wolności. Wszyscy mamy prawo do doświadczania dobroci, współczucia i poczucia godności. Wierzymy w pokrewieństwo wszystkich istot oraz możliwość ich współistnienia w pokoju i harmonii na planecie Ziemi.

WOBEC TEGO że wszystkie żywe istoty na Ziemi pochodzą z tego samego źródła oraz podlegają tym samym prawom ewolucji;

WOBEC TEGO że wszystkie żywe istoty na Ziemi zamieszkują te same lądy, wody i powietrze, a tym samym korzystają wspólnie z ich zasobów, aby żyć i przeżyć, tworząc jeden ekosystem;

WOBEC TEGO że wszystkie żywe istoty posiadają te same podstawowe potrzeby: przetrwania, poszukiwania szczęścia i przyjemności, unikania bólu, wygodnego życia, prokreacji, tworzenia rodzin oraz innych struktur społecznych;

WOBEC TEGO że wszystkie żywe istoty, znane ludziom, są istotami odczuwającymi, a zatem mogą odczuwać ból, przyjemność, doznania zmysłowe, uczucia i emocje;

WOBEC TEGO że gatunek ludzki jest tylko jednym z milionów gatunków zwierząt i liczebnie stanowi znaczącą mniejszość w porównaniu do miliardów zwierząt żyjących na tej planecie;

NINIEJSZYM OŚWIADCZAMY ŻE:
Uważamy następujące prawdy za oczywiste: wszystkie istoty są równe i mają prawo do Życia, Wolności oraz dążenia do Szczęścia.
W związku z tym wszystkie zwierzęta mają takie samo naturalne prawo do istnienia, jak każda inna żywa istota.
Wszystkie zwierzęta mają prawo do bycia wolnymi, do przeżywania swojego życia na własnych warunkach, w sposób zamierzony przez naturę.
Wszystkie zwierzęta mają prawo do jedzenia, snu, ruchu, wygody fizycznej i psychicznej, zdrowia, bezpieczeństwa, jak również zaspakajania wszystkich swoich naturalnych i istotnych potrzeb. Jako takie, wszystkie zwierzęta powinny być wolne od głodu, pragnienia i niedożywienia; fizycznego dyskomfortu i wyczerpania; przetrzymywania w niewoli, złego traktowania, wykorzystywania lub okrucieństwa; bólu, urazów i chorób; strachu i cierpienia oraz powinny mieć możliwość swobodnej realizacji naturalnych dla siebie wzorców zachowania.
Wszystkie zwierzęta mają prawo do prokreacji i reprodukcji, życia ze swoim potomstwem w rodzinach, plemionach lub wspólnotach oraz prowadzenia naturalnego życia społecznego. Mają prawo do życia w swoim naturalnym środowisku, rozwoju w rytmie naturalnym dla ich gatunku, a także do takiej długości życia, jaka odpowiada ich naturze.
Zwierzęta nie są towarem ani własnością ludzi i nie są przeznaczone dla ludzkiej korzyści ani dla wspierania ludzkiej egzystencji. W związku z tym nie mogą być pozbawiane wolności, wyzyskiwane, uciskane, krzywdzone, prześladowane ani traktowane w jakikolwiek inny sposób lekceważący ich bezpieczeństwo, wolę czy godność. Nie powinny być zabijane na jedzenie, dla skór, w celach religijnych, używane do eksperymentów, zmuszane do pracy, eksploatowane i zabijane dla sportu ani rozrywki, wykorzystywane do celów komercyjnych, mordowane w czasie polowań, prześladowane ani tępione dla ludzkiej przyjemności, potrzeby lub innych celów.
Ludzie będą robić wszystko, co w ich mocy, aby chronić wszystkie zwierzęta. Każde zwierzę, które jest zależne od człowieka, ma prawo do właściwego wyżywienia i opieki oraz nie może zostać zaniedbane, opuszczone ani zabite.
Zwierzęta po śmierci powinny być traktowane z szacunkiem i godnością, tak jak ludzie.
Wzywamy do ochrony tych praw. Muszą być one prawnie uznawane i bronione, tak jak prawa człowieka. Każde działanie, które pogarsza dobrostan lub zagraża przetrwaniu zwierzęcia czy gatunku lub zagraża, zaprzecza czy pozbawia zwierzę lub gatunek praw wymienionych powyżej, powinno być uznane za przestępstwo oraz zostać odpowiednio ukarane.

NA DOWÓD POWYŻSZEGO niniejsza deklaracja zostaje podpisana dziś, w niedzielę, 5 czerwca 2011 r., w pierwszym Narodowym Dniu Praw Zwierząt, w mieście Nowy Jork, w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Podczas wydarzenia głos zabrali:

*Cezary Wyszyński – prezes fundacji Viva. Był przewodniczącym polskiego komitetu inicjatywy ustawodawczej nowej Ustawy o ochronie zwierząt. Obecnie jest zastępcą w komitecie europejskiej inicjatywy ustawodawczej „Za kosmetykami bez okrucieństwa wobec zwierząt i Europą bez testów na zwierzętach”.
*Maria Kozierkiewicz – doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii dziecięcej. Weganka od 5 lat.
*Beata Bilska – feministka i weganka. Właścicielka Majne Szwajne Vegan Deli.
*Szymon Bujalski – prowadzi profil „Dziennikarz dla klimatu”. Współpracuje m.in. z „Nauką o Klimacie” i „Ziemią na Rozdrożu”.
*Łukasz Musiał – aktywista społeczny, od wielu lat działa na rzecz praw ludzi i zwierząt.
Skip to content