VIVA

The National Animal Rights Day – akcja w Łodzi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

NARD czyli The National Animal Rights Day – Poland to wydarzenie obchodzone co roku na całym świecie.

5 czerwca w 105 miastach na 6 kontynentach aktywiści i aktywistki stanęli na ulicach z portretami zwierząt. Celem było zwrócenie uwagi na problem praw zwierząt i na gigantyczną skalę ich wykorzystywania. Cieszymy się że mogliśmy być częścią akcji w Łodzi.

Fot. Tomek Ogrodowczyk

Ceremonię upamiętniająca miliardy zwierząt, które co roku giną z rąk ludzkich zakończyło odczytanie Deklaracji Praw Zwierząt. Poniżej prezentujemy jej skróconą treść.

Od zarania ludzkości istnieje grupa krzywdzona i spychana na margines, tak bardzo, że jej cierpienie wrosło w nasze codzienne życie. Gdyby zwierzęta mogły mówić, chóry ich krzyków zagłuszyłyby każdy inny dźwięk na świecie. Wszyscy jesteśmy zwierzętami. Jesteśmy żyjącymi, oddychającymi istotami, które dzielą między sobą tę samą Ziemię. Wszyscy odczuwamy ból i cierpimy, gdy jesteśmy ranni lub pozbawiani życia, bliskich, wolności. Wszyscy mamy prawo do dobroci, współczucia i poczucia godności. Wierzymy w pokrewieństwo wszystkich istot oraz możliwość ich współistnienia w pokoju i harmonii na planecie Ziemi.

Wobec tego że, wszystkie żywe istoty na Ziemi

• pochodzą z tego samego źródła oraz podlegają tym samym prawom ewolucji.

• zamieszkują te same lądy, wody i powietrze. Tym samym korzystają wspólnie z ich zasobów, aby żyć i przeżyć, tworząc jeden ekosystem.

• posiadają te same podstawowe potrzeby: przetrwania, poszukiwania szczęścia i przyjemności, unikania bólu, wygodnego życia, prokreacji, tworzenia rodzin oraz innych struktur społecznych.

• odczuwają ból, przyjemność, doznania zmysłowe, uczucia i emocje.

Wobec tego, że gatunek ludzki jest tylko jednym z milionów gatunków zwierząt i liczebnie stanowi znaczącą mniejszość w porównaniu do miliardów zwierząt żyjących na tej planecie, niniejszym oświadczamy następujące prawdy za oczywiste:

wszystkie istoty są równe i mają prawo do życia, wolności oraz dążenia do szczęścia.
wszystkie mają prawo do jedzenia, snu, ruchu, wygody fizycznej i psychicznej, zdrowia, bezpieczeństwa, jak również zaspakajania wszystkich swoich naturalnych i istotnych potrzeb. A także do życia ze swoim potomstwem w rodzinach, plemionach lub wspólnotach oraz prowadzenia naturalnego życia społecznego
• wszystkie powinny być wolne od głodu, pragnienia i niedożywienia; fizycznego dyskomfortu i wyczerpania, przetrzymywania w niewoli, złego traktowania, wykorzystywania lub okrucieństwa; bólu, urazów i chorób; strachu i cierpienia oraz powinny mieć możliwość swobodnej realizacji naturalnych dla siebie wzorców zachowania, w swoim naturalnym środowisku, do naturalnej śmierci

• zwierzęta nie są towarem ani własnością ludzi i nie są przeznaczone dla ludzkiej korzyści ani dla wspierania ludzkiej egzystencji. W związku z tym nie mogą być pozbawiane wolności, wyzyskiwane, uciskane, krzywdzone, prześladowane ani traktowane w jakikolwiek inny sposób lekceważący ich bezpieczeństwo, wolę czy godność. Nie powinny być zabijane na jedzenie, dla skór, w celach religijnych, używane do eksperymentów, zmuszane do pracy, eksploatowane i zabijane dla sportu ani rozrywki, wykorzystywane do celów komercyjnych, mordowane w czasie polowań, prześladowane ani tępione dla ludzkiej przyjemności, potrzeby lub innych celów.

Podczas wydarzenia głos zabrali:

*Cezary Wyszyński – prezes fundacji Viva. Był przewodniczącym polskiego komitetu inicjatywy ustawodawczej nowej Ustawy o ochronie zwierząt. Obecnie jest zastępcą w komitecie europejskiej inicjatywy ustawodawczej „Za kosmetykami bez okrucieństwa wobec zwierząt i Europą bez testów na zwierzętach”.
*Maria Kozierkiewicz – doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii dziecięcej. Weganka od 5 lat.
*Beata Bilska – feministka i weganka. Właścicielka Majne Szwajne Vegan Deli.
*Szymon Bujalski – prowadzi profil „Dziennikarz dla klimatu”. Współpracuje m.in. z „Nauką o Klimacie” i „Ziemią na Rozdrożu”.
*Łukasz Musiał – aktywista społeczny, od wielu lat działa na rzecz praw ludzi i zwierząt.