VIVA

W 2008 roku działaliśmy jeszcze skuteczniej niż do tej pory!

Darowizny, szczególnie wpłaty 1% podatku to dla naszej Fundacji podstawowa forma zdobywania funduszy na prowadzone przez nas działania. To dzięki wpłatom od sympatyków i sponsorów możemy podejmować akcje i realizować działania mające na celu zarówno wprowadzenie zmian ustawodawczych jak i prowadzenie interwencji, zbieranie dokumentacji o okrutnym traktowaniu zwierząt, niesienie pomocy najbardziej potrzebującym oraz bezdomnym czworonogom.<br />Dzięki Waszym wpłatom w 2008 roku, a szczególnie zmianom które pozwoliły nam uzyskać dużo większe wpłaty 1% podatku, nasza Fundacja mogła działać o wiele skuteczniej niż kiedykolwiek do tej pory! Podjęliśmy się nowych wyzwań &#8211; m.in. szkoleń policji i straży miejskiej z tematu praw zwierząt, pracy nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, objęliśmy opieką zdecydowanie większą ilość zwierząt &#8211; koni, psów, kotów, dokarmialiśmy zwierzęta wolnożyjące i rozpoczęliśmy wiele nowych akcji i kampanii. Więcej o tym, co zrobiliśmy można przeczytać w naszym sprawozdaniu merytorycznym za 2008 r.

Fundusze przekazane przez sympatyków wykorzystujemy by śledzić i dokumentować transporty zwierząt, produkować filmy i ulotki by rozsyłać je do tych wszystkich, którym nie jest obojętny los zwierząt. Darowizny pomagają nam też uczyć najmłodsze pokolenia ludzkie szacunku dla zwierząt poprzez przygotowane i prowadzone przez nas warsztaty. Środki przeznaczamy również na przygotowanie materiałów dla mediów, co pozwoli nam nagłośnić nasze kampanie i apel o humanitarne traktowanie zwierząt. Nawet najmniejsza kwota pozwala nam na wymierne działania w obronie zwierząt!

Środki pozyskane z darowizn i 1% podatku umożliwiają nam realizację kampanii na rzecz praw zwierząt, w tym:
– przygotowywanie dokumentacji
– produkcję materiałów programowych (raporty, filmy, plakaty, ulotki, pocztówki, petycje, strony www)
– dystrybucję materiałów
– lobbing ustawodawczy wśród posłów oraz europosłów
– organizację i koordynację działań sympatyków Fundacji w całej Polsce
– wykup i przekazanie do adopcji koni przeznaczonych na rzeź
– leczenie, dokarmianie i prowadzenia adopcji zwierząt bezdomnych
– dokarmianie zwierząt wolnożyjących
– inspekcje i interwencje dotyczące przestrzegania praw zwierząt
– rozwijanie i tworzenie lokalnych grup aktywistów działających na rzecz zwierząt.
– nawiązanie kontaktów i współpraca ze sponsorami kampanii
– współpracę z międzynarodowymi organizacjami i mediami
– pozyskanie poparcia od znanych osób

Chcemy wszystkim naszym Darczyńcom bardzo podziękować za ich wkład, bo to właśnie dzięki nim możliwa jest nasza codzienna praca w celu niesienia pomocy zwierzętom!

<br />Sprawozdanie merytoryczne:
http://viva.org.pl/AKCJENS/sprawozdanie/SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_ZA_2008r.pdf
http://viva.org.pl/AKCJENS/sprawozdanie/inf_dod_2008.pdf

Sprawozdanie finansowe:
http://viva.org.pl/AKCJENS/sprawozdanie/roczne_2008_bilans.pdf
http://viva.org.pl/AKCJENS/sprawozdanie/roczne_2008_aktywa.pdf
http://viva.org.pl/AKCJENS/sprawozdanie/roczne_2008_pasywa.pdf

Skip to content