VIVA

Wzrost wywozu koni

<br />Mamy złe wiadomości – po spadku w 2001 i 2002 r. eksport koni do krajów Europy Zachodniej wzrósł. W 2003 r. z Polski wyjechało 40 838 koni i 8 857 868 kilogramów koniny, a w pierwszym kwartale 2004 r.: 12 423 zwierząt i 2 646 961 kilogramów mięsa<sup>1</sup>.

Ponieważ, formalnie rzecz biorąc, od 1 maja nie ma już "eksportu" do krajów Wspólnoty Europejskiej, a jedynie "przemieszczanie zwierząt w ramach handlu", przeformułowaliśmy cel kampanii "Nie w moim imieniu" tak, by pasował do nowej sytuacji geopolitycznej.

Oczywiście chodzi nam cały czas o to samo: chcemy, by konie nie cierpiały i nie były zabijane! Dlatego domagamy się "skreślenia konia z listy zwierząt rzeźnych". Możecie już teraz pobrać <a href="fileadmin/pliki/petycja.doc">nowy wzór petycji</a> i nagłośnić protest wśród znajomych, którzy jeszcze nie słyszeli o naszej kampanii, oraz w lokalnych mediach. Kolejne kilkadziesiąt tysięcy podpisów pod starą wersją petycji złożymy na ręce przedstawiciela rządu, kiedy tylko skończymy je liczyć.

Po wejściu Polski do UE pojawiły się również zmiany w przepisach. Sprowadzają się one niestety do uchylenia części dotychczas obowiązujących – inne świadectwa zdrowia, obowiązywanie wprost rozporządzenia Rady 411/98<sup>2</sup> i 1255/97<sup>3</sup> oraz zniesienie kontroli granicznej pomiędzy państwami członkowskimi. Pozostaje kontrola w miejscu załadunku, na punktach etapowych i w miejscu przeznaczenia, a na obszarze RP dodatkowo kontrola przeprowadzana przez Inspekcje Transportu Drogowego oraz kontrole na obszarze Wspólnoty zgodnie z prawem UE.
Polskie konie potrzebują nas bardziej niż kiedykolwiek – działając razem możemy zmienić ich los!
<hr>
<sup>1</sup>Informacje na podstawie danych uzyskanych z Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
<sup>2</sup>ROZPORZĄDZENIE RADY (EC) Nr 411/98 z dnia 16 lutego 1998 roku o dodatkowych standardach dotyczących ochrony zwierząt, mających zastosowanie do pojazdów drogowych używanych do przewozu zwierząt gospodarskich, w czasie podróży, które przekraczają osiem godzin;
<sup>3</sup>ROZPORZĄDZENIE RADY (EC) Nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997 roku ustalające kryteria Wspólnoty dla punktów etapowych oraz zmieniające plan trasy określony w Załączniku do Dyrektywy 91/628/EEC;

<br /><b>Ministerstwo Rolnictwa – Stanowisko w sprawie transportu koni rzeźnych:</b>
<a href="http://www.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleId=415&TabOrgID=914&AnnouncementId=865" target="_blank">www.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleId=415&TabOrgID=914&AnnouncementId=865</a>

Skip to content