VIVA

Dziękujemy za pomoc w 2007 roku – zobaczcie, co zrobiliśmy za Wasze pieniądze

Darowizny to dla naszej Fundacji są podstawową zdobywania środków na prowadzone przez nas działania. To dzięki wpłatom 1% oraz darowiznom od sympatyków możemy podejmować akcje i realizować działania mające na celu zarówno wprowadzenie zmian ustawodawczych jak i prowadzenie interwencji, zbieranie dokumentacji o okrutnym traktowaniu zwierząt, niesienie pomocy najbardziej potrzebującym oraz bezdomnym czworonogom. Chcemy wszystkim naszym Darczyńcom bardzo podziękować za ich wkład, bo to właśnie dzięki nim możliwa jest nasza codzienna praca w celu niesienia pomocy zwierzętom!<br />W zeszłym roku z akcji &#8222;Zamiast Fiskusowi oddaj Zwierzętom&#8221; wpłynęło na nasze konto 51 889,94 zł! Pieniądze, które zamiast do fiskusa trafiły do naszej organizacji pozwoliły nam na podjęcie wielu nowych działań. Uratowaliśmy przed czekającą ich śmiercią 13 koni &#8211; wydaliśmy na ich wykup 26 400 zł. Pomagamy także w leczeniu w ich leczeniu i utrzymaniu na co przeznaczyliśmy 3 718 zł. Ze sprzedaży kalendarza &#8222;Wybierz Miśka&#8221; i wpłat 1% stworzyliśmy fundusz na rzecz zapobiegania bezdomności i pomocy zwierzętom okrutnie traktowanym. Z funduszy ze sprzedaży kalendarza przekalizaliśmy środki dla 11 organizacji opiekujących się zwierzętami bezdomnymi. Z naszej części sfinansowaliśmy leczenie kilku najbardziej potrzebujących zwierząt, wysterylizowaliśmy kilkadziesiąt kotów i psów, pomagamy również w dokarmianiu kotów. Utrzymywaliśmy zwierzęta w domach tymczasowych oraz aktywnie zajmowaliśmy się adopcjami do nowych opiekunów. Na działania na rzecz bezdomnych zwierząt w 2007 roku wydatkowaliśmy 29 919,95 zł. Przeprowadziliśmy też kilka skutecznych akcji &#8211;zamknięcie targu zwierząt, na którym w makabryczny sposób traktowano zwierzęta czy przeprowadzenie akcji demaskującej schronisko dla zwierząt wyrabiające smalec z psów.

Środki pozyskane od naszych Sympatyków umożliwiają nam także realizację kampanii na rzecz praw zwierząt oraz ich humanitarnego traktowania. Realizowane w 2007 roku kampanie obejmowały:
– przygotowywanie dokumentacji
– produkcję materiałów programowych (raporty, filmy, plakaty, ulotki, pocztówki, petycje, strony www)
– dystrybucję materiałów
– organizację i koordynację działań sympatyków Fundacji w całej Polsce
– nawiązanie kontaktów i współpraca ze sponsorami kampanii
– lobbing ustawodawczy wśród posłów oraz europosłów
– współpracę z międzynarodowymi organizacjami i mediami
– pozyskanie poparcia od znanych osób
– wykup i przekazanie do adopcji koni przeznaczonych na rzeź
– leczenie, dokarmianie i prowadzenia adopcji zwierząt bezdomnych
– dokarmianie zwierząt wolnożyjących
– inspekcje i interwencje dotyczące przestrzegania praw zwierząt
– rozwijanie i tworzenie lokalnych grup aktywistów działających na rzecz zwierząt.

W chwili obecnej prowadzimy o wiele więcej działań niż kiedykolwiek dotychczas, intensywnie pracujemy nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, realizujemy kilka nowych kampanii &#8211; opracowujemy nową dokumentację, przygotowujemy materiały informacyjne, prowadzimy działania wśród władz polskich i UE w celu wprowadzenia zmian w ustawodawstwie. Pozyskaliśmy nowych wolontariuszy skutecznie działających w swoich społecznościach lokalnych i przeszkoliliśmy ich do prowadzenia działań w imieniu naszej Fundacji.

Pełne <b>sprawozdanie z naszej działalności z 2007 roku </b> zamieściliśmy poniżej, oraz na stronach Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Nasze działania nie byłyby możliwe bez Waszej pomocy! Darowizny nam przekazywane są wymiernym wkładem w nasze działania i każda nawet najmniejsza kwota znaczy dla nas bardzo dużo!

Zachęcamy, zatem do przekazywania wpłat na naszą działalność. Potrzebujemy funduszy by jeszcze lepiej działać. Przed nami jest ciągle jeszcze bardzo wiele do zrobienia, wiele zwierząt czeka na naszą pomoc i szanse na życie. Pod naszą opieka nadal przebywa kilka koni, które leczymy i chcemy oddać w adopcje. Nadal śledzimy i dokumentujemy okrucieństwo wobec zwierząt, produkujemy filmy i ulotki by rozsyłać je do tych wszystkich, którym nie jest obojętny los czworonogów. Darowizny pomogą nam też uczyć najmłodsze pokolenia ludzkie szacunku dla zwierząt poprzez przygotowane i prowadzone przez nas warsztaty. Potrzebujemy również środków na przygotowanie materiałów dla mediów, co pozwoli nam nagłośnić nasze kampanie i apel o humanitarne traktowanie zwierząt. Nawet najmniejsza kwota pozwoli nam na wymierne działania w ich obronie!

***
Fundacja Viva! posiada status organizacji pożytku publicznego, zatem każda wpłata na nasze konto może być odliczona od podatku.
<b>Osoby fizyczne</b> &#8211; czyli każdy darczyńca prywatny &#8211; może przekazać darowiznę na dwa sposoby:

Kwoty darowizn odlicza się od podstawy obliczenia podatku, jednak nie mogą one stanowić w roku podatkowym więcej niż 6 % dochodu osób fizycznych. W skład odliczanej kwoty mogą wchodzić zarówno darowizny pieniężne jak i wartość darowizn rzeczowych. (Reguluje to art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych.)

Warunkiem zastosowania odliczenia darowizny jest prawidłowe udokumentowanie: w przypadku darowizny pieniężnej odpowiednim dokumentem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy, a w innych przypadkach dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

<b>Osoby prawne</b> – prowadzące działalność gospodarczą także mogą przekazać pomoc na realizację celów statutowych naszej organizacji.

Osoby prawne mogą przekazać darowizny, których łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć 10% dochodu. Zasady odliczenia podobne są do odliczeń darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne. (Reguluje je art. 18 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.)

Zatem każdą wpłatę na rzecz Vivy! można uwzględnić w swoim rozliczeniu z fiskusem!
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za przekazane środki i pomoc dla naszej organizacji.
<br><br /><a href="http://www.viva.org.pl/AKCJENS/SPRAWOZDANIE2007.pdf" target="_blank">www.viva.org.pl/AKCJENS/SPRAWOZDANIE2007.pdf</a>
<br>

Skip to content