VIVA

Parlament Europejski za zakazem importu foczych futer! Historyczne Zwycięstwo!

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! gratuluje Parlamentowi Europejskiemu zagłosowania zdecydowaną większością głosów za wprowadzeniem zakazu handlu produktami z fok. Dzisiejsze głosowanie w Parlamencie Europejskim to historyczne zwycięstwo i milowy krok w kierunku zatrzymania rzezi fok na całym świecie. Unia Europejska po raz kolejny udowodniła, że jest prekursorem ochrony zwierząt na świecie a tym samym uratowała niezliczoną ilość fok od okrutnej śmierci<br />Parlament zagłosował za twardą Regulacją, która wyeliminuje produkty z fok na rynku UE, zamykając główny rynek zbytu komercyjnych polowań na foki. Rada i Komisja zgodziły się co do tekstu sprawiając, że wtorkowe plenarne głosowanie jest ostatecznym krokiem w osiągnięciu regulacji. W świetle znaczącej przewagi głosów popierających zatwierdzoną regulację przez Parlament, regulacja wejdzie w życie w 2010 roku. Unia Europejska była głównym rynkiem dla przemysłu produktów z kanadyjskich fok, stanowiąc około jednej trzeciej odnotowanego eksportu foczych skór a globalnie Unia Europejska jest odpowiedzialna za przyjęcie jednej czwartej eksportu produktów z fok z całego świata. W ostatnich latach 11 krajów zakazało handlu produktami z fok lub ogłosiło intencję takiego zakazu. Dołączyły do Stanów Zjednoczonych, które zakazały handlu produktami z fok w 1972 roku.

W dniu głosowania w Europarlamencie nad wprowadzeniem zakazu importu produktów pochodzących z polowań na foki, Fundacja MRNRZ Viva! przekazała petycje (70.000 podpisów) w tej samej sprawie do naszego polskiego Rządu. Spotkał się z nami Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski oraz przewodnicząca sejmowego koła przyjaciół zwierząt Joanna Mucha. Przekazaliśmy Marszałkowi argumenty przemawiające za wprowadzeniem zakazu importu foczych futer do Polski i znaczenie jakie miałby on na arenie zarówno europejskiej jak i światowej.

Zamykający się rynek ratuje życie fok. Sama perspektywa wprowadzenia zakazu importu produktów pochodzących z polowań do UE wystarczyła by obniżyć cenę futra do 15 dolarów kanadyjskich czyli o 86% w porównaniu do roku 2006. Skutkiem tego wiele osób powstrzymało się od polowania &#8211; do tej pory z limitu 338.200 fok zabito jedynie 57.622. Jest bardzo prawdopodobne, że gdy polowanie dobiegnie końca ćwierć miliona fok uniknie okrutnej śmierci. Teraz gdy zakaz importu do UE jest faktem, niezliczona ilość kolejnych fok będzie wiodła długie i spokojne życie.
<br><br />Zdjęcia z polowań i demonstracji w Polsce: http://picasaweb.google.pl/voice4animals/Foki?authkey=Gv1sRgCP2uyIXl8YrvKg#
Link Youtube do polskiego filmu: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zCrgpj8nnjQ" target="_blank">www.youtube.com/watch?v=zCrgpj8nnjQ</a>
Spot TV z udziałem Natali i Pauliny Przybysz: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=bDw6OaM4dP8" target="_blank">www.youtube.com/watch?v=bDw6OaM4dP8</a>
Video z polowania: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Eg-nvcuciWg" target="_blank">www.youtube.com/watch?v=Eg-nvcuciWg</a>
<br>

Skip to content