VIVA

Potrzebna pomoc dla byłego schroniska w Korabiewicach: karma, sterylizacje i ewakuacja części zwierząt! Apel o pomoc.

Informujemy, że właściciel zwierząt przebywających na terenie byłego schroniska w Korabiewicach podjął współpracę z Fundacją Viva! w zakresie sprawowania opieki weterynaryjnej, sterylizacji oraz adopcji.
Moment jest bardzo trudny &#8211; schronisko jest zasypane śniegiem a jak przyjdzie odwilż, duża część zwierząt będzie zalana kilkunastocentymetrową warstwą wody, jak co roku. Część wybiegów zbudowanych z betonowych elementów prawdopodobnie rozpadnie się wraz z roztopami.<br />W związku z tym zwracamy się do wszystkich byłych i obecnych wolontariuszy schroniska oraz organizacji, które pomagały tym zwierzętom na przestrzeni ostatnich lat ale z różnych względów zrezygnowały. Chcielibyśmy żeby to miejsce było otwarte dla wszystkich osób dobrej woli i zapewniało możliwie najlepsze warunki dla zwierząt &#8211; z Waszą pomocą na pewno uda się to osiągnąć.

Zapraszamy do kontaktu i zachęcamy do kontynuowania wszystkich inicjatyw na rzecz Korabiewic, które były prowadzone do tej pory &#8211; nie chcemy mieć &#8222;monopolu&#8221; na pomaganie w Korabiewicach &#8211; prosimy jedynie o poinformowanie nas o zbiórkach czy podjętych działaniach po to byśmy mogli skoordynować pomoc.

Musimy przetrwać najtrudniejsze pierwsze tygodnie – zmniejszyć liczbę zwierząt poprzez adopcje i zabezpieczyć odpowiednią opiekę, karmienie oraz leczenie zwierząt.

Wkrótce podamy więcej informacji &#8211; na weekend (18-19 lutego)&#8211; jeśli pogoda pozwoli planujemy dokładne policzenie i obfotografowanie zwierząt &#8211; obecnie jest ich około 450 &#8211; głównie psy ale również konie, koty i niedźwiedzie.

Do najpilniejszych zadań zaliczamy:
– sterylizację kilkunastu suk, które są w ciąży i pozostałych (prawdopodobnie około 80-90), które nie zostały poddane temu zabiegowi
– wyadoptowanie przynajmniej100 psów, które znajdują się na terenie zalewanym każdej wiosny.
– naprawienie stajni, której stan obecnie zagraża zdrowiu koni
– przywrócenie dostaw prądu i wody
– stworzenie rejestru wszystkich zwierząt przebywających na terenie i umieszczenie ich na stronie internetowej
– zapewnienie karmy i stałej opieki weterynaryjnej (wiele psów jest zaniedbanych z nieleczonymi od lat naroślami, guzami, grzybicami, etc)

Potrzebna jest pomoc WSZYSTKICH osób i organizacji. Roztopy zaczynają się lada moment, sezon rui również.

Uwaga – w porozumieniu z właścicielem zwierząt został założony rachunek bankowy, na który będą zbierane wyłącznie środki dla schroniska w Korabiewicach. Prosimy o wpłaty, dane:

<b>Fundacja MRNRZ Viva, 03-772 Warszawa, Kawęczyńska 16/42a
05 1370 1109 0000 1706 4838 7319

W związku z tym samym porozumieniem prosimy również Państwa o przekazywanie 1% podatku na rzecz Korabiewic. Wystarczy w PIT podać numer KRS 000135274 a w cel szczegółowy wpisać &#8222;Korabiewice&#8221;.</b>

W dalszej kolejności planujemy:
– stworzenie zaplecza socjalnego i sanitarnego dla wolontariuszy i pracowników
– powiększenie wybiegów dla niedźwiedzi
– przeprowadzenie prac zmniejszających poziom wody na wybiegach.
– naprawy drzwi, ogrodzeń, furtek (na niektóre wybiegi trzeba przechodzić przez siatkę)
– socjalizacja zwierząt dzikich i półdzikich
– naprawa i wymiana części bud
– utwardzenie wybiegów i przejść między wybiegami
– zakup sprzętu do sprzątania i kontenera magazynowego oraz socjalnego

Jako fundacja chcemy zapewnić, że wszelka pomoc zostanie przyjęta z życzliwością i zostanie wykorzystana z jak największą korzyścią dla zwierząt.

Co jest potrzebne:?
Karma dla psów i kotów, narzędzia &#8211; grabie, szpadle, łopaty, taczki, garnki i miski metalowe, wiadra, piece gazowe, węgiel, siano, słoma, owies, budy. Kontener socjalny ocieplony &#8211; w przyzwoitym stanie oraz długi blaszany magazynowy &#8211; ze sprawnymi drzwiami. Kontenery/baraki, które znajdują się obecnie na terenie są przegniłe a te w nieco lepszym stanie mogą zostać zabrane w każdej chwili prze poprzednich &#8222;darczyńców&#8221;.

Kogo potrzebujemy?
– osób do ogłaszania zwierząt do adopcji
– wolontariuszy do pomocy przy obsłudze zwierząt
– pracowników do obsługi zwierząt &#8211; bez nałogów, lubiących zwierzęta, rzetelnych.
– transportu zwierząt i darów
– osób do obsługi powstającej strony internetowej schroniska
– osób do pozyskiwania darów rzeczowych i usług na rzecz zwierząt ze schroniska

Osoby do kontaktu:
Agata Rybkowska – jest codziennie na terenie schroniska &#8211; sprawy adopcji, przyjmowania darów, wolontariatu &#8211; 504-563-341 mailto:agata.rybkowska@viva.org.pl (sporadyczny dostęp do internetu)

Cezary Wyszyński &#8211; 502-279-920 mailto:cezary@viva.org.pl &#8211; sprawy formalne, dodatkowe informacje
<br><br />Strona na FB: <a href="http://www.facebook.com/Schronisko.w.Korabiewicach" target="_blank">www.facebook.com/Schronisko.w.Korabiewicach</a>
<br>

Skip to content