VIVA

Sprawozdanie ze zbiórek publicznych organizowanych w ramach decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!

Ul. Kawęczyńska 16/42 A

03-772 Warszawa

Gdańsk, 28.01.2013

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Ul. Okopowa 15

80-819 Gdańsk

Dot.: decyzji o udzielenie pozwolenia na organizowanie zbiórek publicznych, ROPS-P.622.2.12 z dn. 19.01.2012. 

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! zgodnie z uzyskaną decyzją nr ROPS-P.622.2.12 z dn. 19.01.2012 składa w załączeniu sprawozdanie ze zbiórek publicznych urządzanych w ciągu roku kalendarzowego 2012.

Zbiórki niniejsze organizowane były przez lokalną grupę wolontariuszy o nazwie Pomorski Koci Dom Tymczasowy.

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!

Ul. Kawęczyńska 16/42 A

03-772 Warszawa

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓREK PUBLICZNYCH 

organizowanych w ramach decyzji 

Marszałka Województwa Pomorskiego 

(ROPS-P.622.2.12 z dn. 19.01.2012)

Gdańsk 2013

Grupa wolontariuszy Pomorski Koci Dom Tymczasowy działająca w ramach Fundacji „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!” mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Kawęczyńskiej 16/42A, w oparciu o decyzję ROPS-P.622.2.12. Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 19.01.2012 przeprowadziła w okresie od 20 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem zebranych środków na:

  1. Utrzymanie bezdomnych kotów w domach tymczasowych.
  2. Dokarmianie kotów wolno żyjących.
  3. Opłacenie kosztów leczenia kotów przebywających w domach tymczasowych oraz leczenia, sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących.

Zbiórki organizowane były w następujących formach:

  1. Zbierania ofiar do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych.
  2. Zbierania ofiar w naturze (karma i żwir dla kotów).

Zbiórki środków pieniężnych były dobrowolnymi darowiznami składanymi przez darczyńców do zaplombowanych puszek stacjonarnych i kwestarskich lokalizowanych na terenie Województwa Pomorskiego (załącznik nr 1).

W wyniku zbiórek zebrano kwotę 37 728,59 zł.

Fundusze zostały w całości przeznaczone na pomoc zwierzętom przebywającym pod opieką Fundacji w ramach grupy: Pomorski Koci Dom Tymczasowy. Wydatkowano je w całości zgodnie z załączonymi rachunkami i fakturami (załącznik nr 2).

Koszty związane ze zbiórkami wyniosły 248,54 zł za druk ulotek i plakatów informacyjnych

(1728/50/12; fv/609/12; załącznik nr 2).

Zbiórki darów w naturze (karma i żwir) miały formę dobrowolnych darowizn składanych do koszy na karmę ustawionych w marketach zoologicznych Zoo Karina na terenie woj. pomorskiego oraz w CH Galeria Bałtycka w Gdańsku. Łączna ilość karmy uzbieranej w 2012 r. to 2 006,92 kg oraz 50 l żwiru do kuwet.

Ogłoszenie o wynikach zbiórki zostało opublikowane na stronie Pomorskiego Kociego Domu Tymczasowego (www.viva.org.pl) (załącznik nr 3).

Załączniki:

  1. Tabela z wyszczególnionymi danymi dot. pojedynczych zbiórek.
  2. Faktury i rachunki z protokołami otwarcia skarbon i załącznikami do protokołów.
  3. Ogłoszenie publiczne wyników zbiórek.