VIVA

Ratujmy naturalne sanktuarium przyrody i jego mieszkańców!

Kontrowersyjna decyzja Ministra Środowiska o wydaniu zgody na budowę drogi ekspresowej przez środek Doliny Rospudy w Puszczy Augustowskiej, wywołała falę protestów i oburzenia ze strony obywateli i organizacji związanych z ochroną środowiska.<br />Plan budowy zakłada zniszczenie terenów, na których, według badań naukowców z Zakładu Badania Ssaków w Białowieży występuje istotny, naturalny korytarz migracyjny wykorzystywany przez wielkie ssaki do przemieszczania się z Puszczy Augustowskiej i Biebrzańskiego Parku Narodowego na zachód Polski.

Dolina Rospudy jest siedliskiem lub szlakiem migracyjnym takich zwierząt jak: wilk, ryś, lis, łoś, dzik, bóbr, wydra i inne.

"Wbicie w warstwę torfu 123 pali zaburzy stosunki wodne. W kilka, kilkanaście lat wymrą storczyki, m.in. rzadki w Europie miodokwiat krzyżowy. Znacznie szybciej znikną ptaki.

– W strefie planowanej drogi, na długości ledwie pięciu kilometrów, jest aż 100 terytoriów ptaków chronionych polskim i unijnym prawem. Wśród nich takie rzadkości, jak: głuszec, orlik krzykliwy i bocian czarny – mówi Przemysław Chylarecki z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN." (cytat ze strony www.gazeta.pl)

Zachęcamy Was gorąco do stanięcia w obronie zwierząt i natury!

Na poniższych stronach znajdziecie list i apel skierowany do Prezydenta i Premiera RP.

Nie pozwólmy na zniszczenie unikalnego domu wielu zwierząt i chrońmy je przed wyginięciem!

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,74178,3491896.html
http://www.greenpeace.pl/protest.html

Informacje na stronie Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot
http://www.pracownia.org.pl/prac/index.php?d=akt&id=161&m=7&r=2006

Więcej informacji o szansie na ochronę Doliny Rospudy i jej mieszkańców przez wymogi Unii Europejskiej:
http://rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060720/ekonomia/ekonomia_a_5.html

Informacje w newsie zostały zaczerpnięte ze stron:
www.greenpeace.pl
www.gazeta.pl
www.pracownia.org<br />

Skip to content