VIVA

Cierpienie karpi na targowisku „Świebodzki” we Wrocławiu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Po wieloletniej kampanii edukacyjnej większość dużych sieci handlowych wycofała ze sprzedaży żywe karpie. Niestety – karpie na targowiskach wciąż są sprzedawane w nieprawidłowy sposób.

Na targu „Świebodzki” we Wrocławiu aktywiści zarejestrowali pakowanie ryb do reklamówek bez wody, ogłuszanie na oczach przechodniów, ryby stłoczone w nienatlenionych zbiornikach z brudną wodą oraz karpia miotającego się po chodniku.

Fundacja Viva! 30 listopada 2021 r. złożyła w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami.

Organa ścigania wreszcie odkryły, że ryby to też kręgowce, a więc ustawa o ochronie zwierząt je obejmuje. I tego, czego nie wolno robić psom i kotom, nie wolno robić również rybom. Jeszcze kilka lat temu skierowanie aktu oskarżenia w sprawie o znęcanie nad rybami do sądu było nieosiągalne. Wbrew pozorom to nie zasługa uczęszczania na lekcje biologii w podstawówce, ale presji społecznej. Dzięki kampaniom społecznym Polki i Polacy są coraz bardziej świadomi, że ryby też czują i nie zgadzają się na znęcanie się nad nimi– mówi adwokat Katarzyna Topczewska, reprezentująca Vivę! w tej sprawie. 

O skandalicznych warunkach sprzedaży karpi na wrocławskim targu zaalarmował nas mailowo przypadkowy klient – mówi Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Viva! W naszą kampanię „Krwawe święta” angażuje się najwięcej osób niebędących na co dzień aktywistami i aktywistkami organizacji ochrony zwierząt. Nic w tym dziwnego. Cierpienie karpi odbywa się na oczach konsumentów – dodaje.

Jak wynika z badań, aż 86% Polek i Polaków popiera wprowadzenie zakazu transportu żywych ryb bez dostatecznej ilości wody. To dowodzi, że społeczeństwo nie zgadza się na znęcanie się nad rybami. W tym przypadku zmiana społeczna wyprzedza zmiany prawne – mówi Magda Góra z Vivy!

W grudniu 2020 roku doczekaliśmy się zmiany wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie sprzedaży i transportu żywych ryb. Nowe wytyczne zawierają kluczowy zapis: karpie należy transportować w opakowaniach z wodą z możliwością przyjęcia naturalnej pozycji przez rybę.

Wrocławska grupa lokalna Vivy! w ciągu najbliższych dni złoży pismo do Rady Miasta o wprowadzenie zakazu sprzedaży żywych ryb na miejskich targowiskach i terenach podległych miastu.

Petycja: https://krwaweswieta.pl/petycja/