VIVA

Cierpienie karpi na targowisku „Świebodzki” we Wrocławiu

Po wieloletniej kampanii edukacyjnej większość dużych sieci handlowych wycofała ze sprzedaży żywe karpie. Niestety – karpie na targowiskach wciąż są sprzedawane w nieprawidłowy sposób.

Na targu „Świebodzki” we Wrocławiu aktywiści zarejestrowali pakowanie ryb do reklamówek bez wody, ogłuszanie na oczach przechodniów, ryby stłoczone w nienatlenionych zbiornikach z brudną wodą oraz karpia miotającego się po chodniku.

Fundacja Viva! 30 listopada 2021 r. złożyła w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami.

Organa ścigania wreszcie odkryły, że ryby to też kręgowce, a więc ustawa o ochronie zwierząt je obejmuje. I tego, czego nie wolno robić psom i kotom, nie wolno robić również rybom. Jeszcze kilka lat temu skierowanie aktu oskarżenia w sprawie o znęcanie nad rybami do sądu było nieosiągalne. Wbrew pozorom to nie zasługa uczęszczania na lekcje biologii w podstawówce, ale presji społecznej. Dzięki kampaniom społecznym Polki i Polacy są coraz bardziej świadomi, że ryby też czują i nie zgadzają się na znęcanie się nad nimi– mówi adwokat Katarzyna Topczewska, reprezentująca Vivę! w tej sprawie. 

O skandalicznych warunkach sprzedaży karpi na wrocławskim targu zaalarmował nas mailowo przypadkowy klient – mówi Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Viva! W naszą kampanię „Krwawe święta” angażuje się najwięcej osób niebędących na co dzień aktywistami i aktywistkami organizacji ochrony zwierząt. Nic w tym dziwnego. Cierpienie karpi odbywa się na oczach konsumentów – dodaje.

Jak wynika z badań, aż 86% Polek i Polaków popiera wprowadzenie zakazu transportu żywych ryb bez dostatecznej ilości wody. To dowodzi, że społeczeństwo nie zgadza się na znęcanie się nad rybami. W tym przypadku zmiana społeczna wyprzedza zmiany prawne – mówi Magda Góra z Vivy!

W grudniu 2020 roku doczekaliśmy się zmiany wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie sprzedaży i transportu żywych ryb. Nowe wytyczne zawierają kluczowy zapis: karpie należy transportować w opakowaniach z wodą z możliwością przyjęcia naturalnej pozycji przez rybę.

Wrocławska grupa lokalna Vivy! w ciągu najbliższych dni złoży pismo do Rady Miasta o wprowadzenie zakazu sprzedaży żywych ryb na miejskich targowiskach i terenach podległych miastu.

Petycja: https://krwaweswieta.pl/petycja/

Skip to content