VIVA

Poprawki dotyczące Dyrektywy 93/119/WE dotyczącej uboju zwierząt.

W poniedziałek, 22 czerwca 2009, ministrowie państw członkowskich Unii Europejskiej głosowali nad poprawkami Dyrektywy 93/119/WE dotyczącej warunków uboju zwierząt w UE. Niestety, pomimo nowych dowodów naukowych potwierdzających cierpienie zwierząt przed ubojem, kolejny raz nie uczyniono nic aby temu zaradzić. Zwierzęta będą nadal cierpieć w europejskich rzeźniach gdzie będą zabijane w sposób wywołujący ból. <br />Poprawki do ww. Dyrektywy były oparte na nowych badaniach naukowych zawartych w europejskim raporcie na temat uboju, które w założeniu miały się przełożyć na bezbolesne zabijanie w rzeźni. Poprawki te miały również uprościć prawo, zwiększyć zakres obowiązków osób pracujących w ubojniach oraz przede wszystkim poprawić metody zabijania, także zabijania zwierząt w przypadkach zagrożenia epidemią, takiej jak np. ostatnia epidemia ptasiej grypy.

Ministrowie krajów członkowskich jednakże głosowali jedynie za drobnymi zmianami, skutecznie omijając największe wyzwania takie jak: zabijanie rytualne, czyli podżynanie gardła zwierzętom które nie zostały ogłuszone oraz zabijanie ptaków (najczęściej kur) poprzez wiązanie i wieszanie ich do góry nogami a następnie zanurzanie w wodzie z prądem &#8211; będącej metodą bardzo często używaną do zabijania drobiu.

Nowością z wprowadzonych poprawek jest fakt, że po wejściu w życie Dyrektywy w ubojniach będzie musiała pracować osoba odpowiedzialna za dobrostan zwierząt podczas uboju.

Niestety tak mało zostało zrobione dla 360 milionów świń, owiec, kóz oraz krów i cieląt a także ponad miliarda kurcząt i kur zabijanych co roku w rzeźniach unijnych.

Dyrektywa w uchwalonym kształcie wejdzie w życie dopiero w 2013 roku.
<br><br />Źródło: <a href="http://www.eurogroupforanimals.org/pdf/PRslaughter230609.pdf" target="_blank">www.eurogroupforanimals.org/pdf/PRslaughter230609.pdf</a>
<br>

Skip to content