VIVA

Pikieta przeciwko represjom wobec aktywistów. [Wwa 25.05 10:00]

21 maja 2008 roku nastąpiło apogeum toczącego się od końca 2006 roku dochodzenia austriackiej policji w sprawie aktywistów na rzecz praw zwierząt &#8211; w trakcie nalotów na prywatne mieszkania aresztowano 10 osób, zabezpieczono również liczne materiały dowodowe. Zatrzymanym zarzucano dopuszczenie się w latach 1997 – 2008 licznych czynów o charakterze przestępczym, takich jak podpalenie, zastraszenie czy włamanie, jak również przynależność do międzynarodowej grupy Animal Liberation Front (Front Wyzwolenia Zwierząt).<br />Aktywiści zostali wypuszczeniu po ponad trzech miesiącach spędzonych w areszcie śledczym, podczas zakończonego w kwietniu br. dochodzenia specjalnej grupy dochodzeniowej &#8222;Pelztier&#8221; (&#8222;zwierzę futerkowe&#8221;) nie udało się jednak udowodnić im popełnienia żadnego z tych przestępstw. Co więcej raport końcowy nie zawiera dowodów tożsamości sprawców żadnego z wymienionych przestępstw, a wnioski w nim zawarte opierają się głównie na przypuszczeniach, bezpodstawnych oskarżeniach, zdaniach wyrwanych z kontekstu, czy opracowanym przez grupę dochodzeniową profilach sprawcy.

Aktywistom organizacji pozarządowej Verein Gegen Tierfabriken (Stowarzyszenie Przeciwko Fabrykom Zwierząt), jak również działaczom prozwierzęcym z całej Austrii, zarzuca się, na mocy art. 278a KK, zrzeszenie w organizacji przestępczej, tym samym stawiając działalność na rzecz zwierząt w jednym szeregu z sutenerstwem, handlem bronią i narkotykami, czy fałszowaniem pieniędzy. Na mocy tego artykułu podejrzanym o tworzenie organizacji przestępczej jest m.in. każda osoba, która swoją działalnością ma zamiar wpłynąć na sfery polityczne lub gospodarcze, czy też poprzez zastraszenie chce wywrzeć na kogokolwiek nacisk. W praktyce oznacza to, że podejrzaną o przynależność do ww. grupy jest każda osoba podzielająca poglądy lub działająca na rzecz zniesienia lub ograniczenia wykorzystywania zwierząt w przemyśle spożywczym, odzieżowym czy farmaceutycznym, jak również każda osoba, która w celu zrealizowania swoich postulatów bierze udział w pikietach czy akcjach świadomościowych wycelowanych w daną firmę.

Istnieją powody by przypuszczać, iż dochodzenie prowadzone przeciwko austriackim aktywistom i aktywistkom oraz represje przeciwko nim skierowane mają podłożę polityczne a ich celem jest zastraszenie osób związanych z ruchem na rzecz praw zwierząt. Świadczą o tym m.in. naloty na mieszkania, które odbyły się 10 czerwca br. oraz doniesienia o umieszczeniu tajniaków w szeregach aktywistów w celu inwigilacji środowiska.

W związku z tym rażącym pogwałceniem zasady domniemania niewinności oraz w celu sprzeciwienia się represjom wobec posługujących się legalnymi metodami działaczami na rzecz praw zwierząt Fundacja Viva! &#8211; Akcja dla Zwierząt organizuje 25 czerwca o godz. 10 pikietę solidarnościową pod Ambasadą Republiki Austrii na ul. Gagarina 34 w Warszawie. W jej trakcie zostanie odczytany list do minister sprawiedliwości Austrii nawołujący ją do zaprzestania dalszych represji wobec austriackich aktywistów oraz do zaniechania dalszych działań na drodze prawnej (we wrześniu ma ruszyć protest przeciwko VGT z art. 278a).

Uważamy, że w kraju demokratycznym i w państwie prawa tego typu praktyki są niedopuszczalne. Nasza solidarność z oskarżonymi jest tym większa, iż również Fundacja Viva! prowadzi w Polsce podobne akcje i możliwość bycia zatrzymanym za legalne działania w państwie Unii Europejskiej budzi w nas niepokój. Nikt nie ma prawa być bezpodstawnie aresztowanym i sądzonym za poglądy, ich wyrażanie oraz propagowanie &#8211; to jedno z najbardziej podstawowych praw człowieka.

<br><br />Strona organizacji VGT: <a href="http://www.vgt.at/" target="_blank">www.vgt.at/</a>

Skip to content